top of page
20296434943_86b64220e5_b.jpg

VROEGER
"Zeemans Welvaren" 

Waar herbouw gepland is stond vroeger restaurant Zeemans welvaren! Deze historische plek wordt zelfs genoemd op de kadastrale kaart van rond 1849!

Inmiddels is door de jaren heen met veranderen van bestemmingsplannen en aanvragen bouwbesluit de locatie veranderd naar een plek midden op de haven bij de boteninlaat.

 

Zeemans welvaren was een bekende pleisterplaats en paardenwisselstation van de trekschuiten. Er kwamen hier vele schuiten langs omdat de plek centraal gelegen was tussen de markervaart en het Noord Hollands kanaal. Onder het cafe bevonden zich ruime stallen waar de paarden verzorgd werden en konden uitrusten. 

Dirk  Bloothoofd (kastelein ergens rond 1849) verdiende met het café een goede boterham aangezien op die plek de Markervaart en het Noordhollands kanaal bij elkaar kwamen en er dus vele schepen passeerden. Ook de route van de toenmalige trekschuiten liep langs het café en daar was bij de bouw van het café reeds rekening mee gehouden. Onder het drinklokaal was namelijk een ruime stal aanwezig waar de paarden weer op krachten konden komen en frisse paarden het weer overnamen. De Kogerpolder had toendertijd een eigen lagere school, die mede door het kinderrijke gezin van Bloothoofd bestaansrecht had. ”

Wanneer Dirk Bloothoofd en Guurtje Stuij beiden overlijden in 1876, komt hun oudste zoon Klaas Bloothoofd naar de Kogerpolder. Het kan goed zijn dat hij Zeemans Welvaren overnam, omdat zijn ouders veel nog minderjarige  kinderen nalaten en hij daar waarschijnlijk de zorg voor op zich neemt. Klaas zelf overlijdt al in 1886 en laat zelf vrouw Klaasje Besse en 5 minderjarige kinderen achter.

Op 1 maart 1877 werd 'Het zeemanswelvaren' verkocht

Wat er daarna gebeurd is is niet helemaal bekend. Heeft u meer informatie dan horen wij dat graag.

Meer over de historie van de Kogerpolder klik hier.

16012.jpg
bottom of page